AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

26 Ocak 2017 Perşembe

Blogger Google Sayfa Numaralandırma EklentisiÖnceden paylaştığım woogle blogger temasında görmüştüm bu sayfa numaralandırma şeklini. Hoşuma gitti ve diğer blogger temalarında da paylaşabilmeniz için kodları vermeye karar verdim. Eklentinin kurulumuna geçiyorum.

İlk önce Tasarım > Html'yi düzenle > Widget Şablonlarını Genişlet diyoruz ve
]]></b:skin>

kodunu buluyoruz ve bu kodun üstüne

#nav a,#nav a:visited,.blk a{color:#000}
#nav a{display:block}
#nav .b a,#nav .b a:visited{color:#20c}
#nav .i{color:#a90a08;font-weight:bold}
.csb,.ss{background:url(http://img340.imageshack.us/img340/9546/navlogo7w.png) no-repeat 0 0;height:26px;display:block}
.ss{background-position:0 -88px;position:absolute;left:0;top:0}
.cps{height:18px;overflow:hidden;width:114px}
.mbi{width:13px;height:13px;background-position:-91px -74px;margin-right:3px}
#nav td{padding:0;text-align:center}

kodlarını ekliyoruz.

Daha sonra 

</body>

kodunu buluyoruz ve hemen üstün 

<script type='text/javascript'>

var home_page_url = location.href;


var pageCount=10;
var displayPageNum=6;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';


function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';htmlMap[htmlMap.length]='/';
postNum++;

for(var i=pageCount-1, post; post = json.feed.entry[i]; i=i+pageCount) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);
var title = post.title.$t;
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;
}

var banyaknomer = htmlMap.length;
if (json.feed.entry.length % pageCount == 0){
var banyaknomer = htmlMap.length -1 ;
postNum=postNum-1;
};

for(var p =0;p&lt; banyaknomer;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
fFlag++;
}
if(p==(thisNum-1)){
if(p==0){
html += '&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -26px 0pt; width: 18px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}
}else{
if(p==0){
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';

}else{
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
}
if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; margin-right: 34px; width: 66px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
eFlag++;
}
}
}
if(thisNum&gt;1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
html2 = '&lt;table id=&quot;nav&quot; style=&quot;margin: auto auto 1.4em; border-collapse: collapse;text-align: center; direction: ltr;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;Page ('+(postNum-1)+') &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;';
html3 = '&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;';
html = html2+html;
if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}else{
html += '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; width: 42px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;';
}


if(postNum==1) postNum++;
html += html3+ '&lt;/div&gt;';

var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}


if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.length) : &quot;&quot;;
thisLable = thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';var labelHtml = '&lt;a href=&quot;/search/label/'+thisLable+'?&amp;max-results='+pageCount+'&quot;&gt;';
var thisUrl = home_page_url;

htmlMap[htmlMap.length]=labelHtml;
postNum++;

for(var i=pageCount-1, post; post = json.feed.entry[i]; i=i+pageCount) {
var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;
itemCount++;
}

var banyaknomer = htmlMap.length;
if (json.feed.entry.length % pageCount == 0){
var banyaknomer = htmlMap.length -1 ;
postNum=postNum-1;
};
for(var p =0;p&lt; banyaknomer;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml +'&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: 0pt 0pt; margin-left: auto; width: 44px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style=&quot;margin-right: 8px;&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
fFlag++;
}
if(p==(thisNum-1)){
if(p==0){
html += '&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -26px 0pt; width: 18px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td class=&quot;cur&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -44px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+thisNum+'&lt;/td&gt;';
}
}else{
if(p==0){
html = '&lt;td&gt;'+labelHtml+'&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}else{
html += '&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -60px 0pt; width: 16px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
}
}

if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb ch&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; margin-right: 34px; width: 66px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;';
eFlag++;
}
}
}


if(thisNum&gt;1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}
html2 = '&lt;table id=&quot;nav&quot; style=&quot;margin: auto auto 1.4em; border-collapse: collapse;text-align: center; direction: ltr;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;Page ('+(postNum-1)+') &lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;';
html3 = '&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;';
html = html2+html;
if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}else{
html += '&lt;td class=&quot;b&quot;&gt;&lt;span class=&quot;csb&quot; style=&quot;background-position: -76px 0pt; width: 42px;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;';
}
if(postNum==1) postNum++;
html += html3+ '&lt;/div&gt;';
var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


</script>

<script type='text/javascript'>

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;)!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?&amp;max&quot;));
}
}

var home_page = &quot;/&quot;;
if (thisUrl.indexOf(&quot;?q=&quot;)==-1 &amp;&amp; thisUrl.indexOf(&quot;.html&quot;)==-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)==-1){
document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}else{document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount2&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}
}
</script>

kodlarını ekliyoruz. Bütün işlem bu kadar. Herhangi bir sorunda lütfen yorum bölümünü kullanınız.

01.07.2003 güncellemesi: Yapımcının eklediği kodlar zarar gördüğünden bu eklenti düzgün çalışmamaktadır.